1 augustus 2016

Werken

Eeuwige strijd

“Metamorfose” naar de verhalen van Ovidius. Van levende wezens die van gedaante veranderen, wil ik vertellen.
Goden, want gij brengt deze veranderingen teweeg, begunstig mijn onderneming en breng mijn gedicht als een samenhangend geheel van het eerste begin van de wereld tot op mijn dagen. (Ovidius, gedeelte van een gedicht.)
Metamorfose is verandering van gedaante. Het goddelijk wezen, dat tussen twee metalen wielen staat draagt twee staven, die door gedaanten (mensfiguren) heengaan, die van het aardse naar het hemelse gaan en terug. De mensfiguren zijn voortgekomen uit vormeloos gesteente. De twee staven, die door de vier gedaanten heengaan, geven samen met de grote wielen de kracht en de dynamiek aan van de gedaanteverwisseling van het aardse naar het goddelijke en vice versa.

Offerandes

Het ontstaan van de offerandes komt voort uit de confrontatie met de sterfelijkheid van mensen, die mij dierbaar zijn.
Het is de confrontatie met de dood, die mij de inspiratie gaf.Het ongrijpbare, de mystiek van de dood heb ik in de objecten verwerkt en het monumentale van dat gebeuren daarin vastgelegd. De keramiek en het metaal hebben verborgen contrasten, die ik door ze te combineren tot een eenheid maak. Die eenheid ontstaat door de kleuren en de vorm van het keramiek.De vazen zijn in blauwgroen geglazuurd, wat het hemelse symboliseert en het metaal symboliseert de verbinding met de aarde. Dat wil zeggen: aantasting, verval en dood.Het metaal komt deels van de sloop en wordt met een snijbrander bewerkt, zodat er krullen in ontstaan die weer terugkomen in het keramiek.De monumentaliteit van het geheel is bedoeld als eerbetoon voor de overledene.

Beschermengel

De cirkel staat voor mij symbool voor de aarde, een lijn zonder begin en zonder einde.
De beschermengel is voor mij een wezen dat tussen de mens en god in staat. De engel beschermt tegen het kwade en leidt naar het goede. Een engel die iemand op zijn levenspad beschermt.

In memoriam

Het beeld heb ik gemaakt naar aanleiding van de dood van Theo van Gogh
Mijn inspiratie haal ik meestal uit mystiek of religie.
De bizarre dood van Theo van Gogh in 2004 gaf mij de inspiratie om het beeld te maken waarbij ik dacht aan het vijfde gebod: “ Gij zult niet doden”